Lọc
Sort by

Hiển thị

trên một trang

 • Chai Nhựa Ø20 PET 20ml M0427T vai tròn

  • Mã sản phẩm: M0427T
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – trong suốt
  • Dung tích: 20ml
  • Chiều cao chai: 71.00 mm
  • Kích thước cổ: 20/410 mm
  • Đường kính thân chai: 21.00 mm
  • Ứng dụng: Chai nước rửa tay khô, Chai dầu gội, bộ chai du lịch

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø20 PET 20ml M0428T vai tròn

  • Mã sản phẩm: M0428T
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – trong suốt
  • Dung tích: 20ml
  • Kích thước cổ: 20/410 mm
  • Ứng dụng: Chai nước rửa tay khô, Chai dầu gội, bộ chai du lịch

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø20 PET 20ml M0429T vai ngang

  • Mã sản phẩm: M0429T
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – trong suốt
  • Dung tích: 20ml
  • Chiều cao chai: 70.00 mm
  • Kích thước cổ: 20/410 mm
  • Đường kính thân chai: 25.00 mm
  • Ứng dụng: Chai nước rửa tay khô, Chai dầu gội, bộ chai du lịch

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø20 PET 30ml M0430T vai tròn

  • Mã sản phẩm: M0430T
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – trong suốt
  • Dung tích: 30ml
  • Chiều cao chai: 80.00 mm
  • Kích thước cổ: 20/410 mm
  • Đường kính thân chai: 27.00 mm
  • Ứng dụng: Chai nước rửa tay khô, Chai dầu gội, bộ chai du lịch

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø20 PET 30ml M0431T vai tròn

  • Mã sản phẩm: M0431T
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – trong suốt
  • Dung tích: 30ml
  • Kích thước cổ: 20/410 mm
  • Ứng dụng: Chai nước rửa tay khô, Chai dầu gội, bộ chai du lịch

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø20 PET 30ml M0432T vai ngang

  • Mã sản phẩm: M0432T
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – trong suốt
  • Dung tích: 30ml
  • Chiều cao chai: 75.00 mm
  • Kích thước cổ: 20/410 mm
  • Đường kính thân chai: 27.00 mm
  • Ứng dụng: Chai nước rửa tay khô, Chai dầu gội, bộ chai du lịch

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø20 PET 30ml M0521T vai tròn

  • Mã sản phẩm: M0521T
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – trong suốt
  • Dung tích: 30ml
  • Chiều cao chai: 80.00 mm
  • Kích thước cổ: 20/410 mm
  • Đường kính thân chai: 27.00 mm

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø20 PET 50ml M0424T vai tròn

  • Mã sản phẩm: M0424T
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – trong suốt
  • Dung tích: 50ml
  • Chiều cao chai: 88.00 mm
  • Kích thước cổ: 20/410 mm
  • Đường kính thân chai: 32.00 mm
  • Ứng dụng: Chai nước rửa tay khô, Chai dầu gội, Bộ chai du lịch

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø20 PET 50ml M0426T vai ngang

  • Mã sản phẩm: M0426T
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – trong suốt
  • Dung tích: 50ml
  • Chiều cao chai: 88.00 mm
  • Kích thước cổ: 20/410 mm
  • Đường kính thân chai: 32.00 mm
  • Ứng dụng: Chai nước rửa tay khô, Chai dầu gội, Bộ chai du lịch

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø20 PET 50ml M0524T vai tròn

  • Mã sản phẩm: M0524T
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – trong suốt
  • Dung tích: 50ml
  • Chiều cao chai: 88.00 mm
  • Kích thước cổ: 20/410 mm
  • Đường kính thân chai: 33.00 mm
  • Ứng dụng: Chai nước rửa tay khô, Chai dầu gội, Bộ chai du lịch

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø20 PET 50ml M0425T vai tròn

  • Mã sản phẩm: M0425T
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – trong suốt
  • Dung tích: 50ml
  • Chiều cao chai: 77.00 mm
  • Kích thước cổ: 20/410 mm
  • Đường kính thân chai: 33.00 mm
  • Ứng dụng: Chai nước rửa tay khô, Chai dầu gội, Bộ chai du lịch

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø20 PET 60ml M0433T vai tròn

  • Mã sản phẩm: M0433T
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – trong suốt
  • Dung tích: 60ml
  • Chiều cao chai: 88.00 mm
  • Kích thước cổ: 20/410 mm
  • Đường kính thân chai: 32.00 mm
  • Ứng dụng: Chai nước rửa tay khô, Chai dầu gội, Bộ chai du lịch

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø20 PET 60ml M0434T vai tròn

  • Mã sản phẩm: M0434T
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – trong suốt
  • Dung tích: 60ml
  • Chiều cao chai: 81.00 mm
  • Kích thước cổ: 20/410 mm
  • Đường kính thân chai: 37.00 mm
  • Ứng dụng: Chai nước rửa tay khô, Chai dầu gội, Bộ chai du lịch

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø20 PET 60ml M0435T vai ngang

  • Mã sản phẩm: M0435T
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – trong suốt
  • Dung tích: 60ml
  • Chiều cao chai: 88.00 mm
  • Kích thước cổ: 20/410 mm
  • Đường kính thân chai: 32.00 mm
  • Ứng dụng: Chai nước rửa tay khô, Chai dầu gội, Bộ chai du lịch

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø20 PET 100ml M0436T vai tròn

  • Mã sản phẩm: M0436T
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – trong suốt
  • Dung tích: 100ml
  • Chiều cao chai: 123.00 mm
  • Kích thước cổ: 20/410 mm
  • Đường kính thân chai: 40.00 mm
  • Ứng dụng: Chai sữa rửa mặt, Chai Toner, Chai nước tẩy trang

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø20 PET 100ml M0439T vai tròn

  • Mã sản phẩm: M0439T
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – trong suốt
  • Dung tích: 100ml
  • Chiều cao chai: 123.00 mm
  • Kích thước cổ: 20/410 mm
  • Đường kính thân chai: 40.00 mm
  • Ứng dụng: Chai sữa rửa mặt, Chai Toner, Chai nước tẩy trang

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø20 PET 100ml M0530T vai tròn

  • Mã sản phẩm: M0530T
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – trong suốt
  • Dung tích: 100ml
  • Chiều cao chai: 120.00 mm
  • Kích thước cổ: 20/410 mm
  • Đường kính thân chai: 38.80 mm

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø20 PET 100ml M0531T vai tròn

  • Mã sản phẩm: M0531T
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – trong suốt
  • Dung tích: 100ml
  • Chiều cao chai: 111.00 mm
  • Kích thước cổ: 20/410 mm
  • Đường kính thân chai: 52.00 mm
  • Ứng dụng: Chai nước rửa tay, Chai nước tẩy trang, Chai dầu gội đầu, Chai Lotion

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø20 PET 100ml M0532T vai ngang

  • Mã sản phẩm: M0532T
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – trong suốt
  • Dung tích: 100ml
  • Chiều cao chai: 115.00 mm
  • Kích thước cổ: 20/410 mm
  • Đường kính thân chai: 38.80 mm
  • Ứng dụng: Chai sữa rửa mặt, Chai Toner, Chai nước tẩy trang

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø24 PET 100ml M0438T vai ngang

  • Mã sản phẩm: M0438T
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – trong suốt
  • Dung tích: 100ml
  • Chiều cao chai: 139.00 mm
  • Kích thước cổ: 24/410 mm
  • Đường kính thân chai: 39.00 mm
  • Ứng dụng: Chai sữa rửa mặt, Chai Toner, Chai nước tẩy trang

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø24 PET 100ml M0441T vai vuông

  • Mã sản phẩm: M0441T
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – trong suốt
  • Dung tích: 100ml
  • Chiều cao chai: 139.00 mm
  • Kích thước cổ: 24/410 mm
  • Đường kính thân chai: 39.00 mm
  • Ứng dụng: Chai sữa rửa mặt, Chai Toner, Chai nước tẩy trang

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø20 PET 120ml M0442T vai tròn

  • Mã sản phẩm: M0442T
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – trong suốt
  • Dung tích: 120ml
  • Chiều cao chai: 115.00 mm
  • Kích thước cổ: 20/410 mm
  • Đường kính thân chai: 41.00 mm
  • Ứng dụng: Chai sữa rửa mặt, Chai Toner, Chai nước tẩy trang

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø20 PET 120ml M0443T vai tròn

  • Mã sản phẩm: M0443T
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – trong suốt
  • Dung tích: 120ml
  • Chiều cao chai: 108.00 mm
  • Kích thước cổ: 20/410 mm
  • Đường kính thân chai: 46.00 mm
  • Ứng dụng: Chai nước rửa tay khô, Chai dầu gội đầu, Chai Lotion

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø20 PET 120ml M0444T vai ngang

  • Mã sản phẩm: M0444T
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – trong suốt
  • Dung tích: 120ml
  • Chiều cao chai: 115.00 mm
  • Kích thước cổ: 20/410 mm
  • Đường kính thân chai: 41.00 mm
  • Ứng dụng: Chai sữa rửa mặt, Chai Toner, Chai nước tẩy trang

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

Showing 1–24 of 106 items

0903906220