Lọc
Sort by

Hiển thị

trên một trang

 • Chai HDPE M0280 100ml

  • Mã sản phẩm: M0280
  • Thể tích: 100ml
  • Trọng lượng: 29.82g
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa HDPE 250ml N0014

  • Mã sản phẩm: N0014
  • Thể tích: 250ml
  • Trọng lượng: 42g
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa HDPE 250ml N0017

  • Mã sản phẩm: N0017
  • Thể tích: 250ml
  • Trọng lượng: 42g
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai HDPE M0281 300ml

  • Mã sản phẩm: M0281
  • Thể tích: 300ml
  • Trọng lượng: 46.38g
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai HDPE M0282 500ml

  • Mã sản phẩm: M0282
  • Thể tích: 500ml
  • Trọng lượng: 56.41g
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa HDPE 500ml N0015

  • Mã sản phẩm: N0015
  • Thể tích: 500ml
  • Trọng lượng: 60g
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa HDPE 500ml N0018

  • Mã sản phẩm: N0018
  • Thể tích: 500ml
  • Trọng lượng: 75.5g
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa HDPE 500ml N0020

  • Mã sản phẩm: N0020
  • Thể tích: 500ml
  • Trọng lượng: 75.5g
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa HDPE 500ml N0022

  • Mã sản phẩm: N0022
  • Thể tích: 500ml
  • Trọng lượng: 60g
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai HDPE M0277 500ml

  • Mã sản phẩm: M0277
  • Thể tích: 500ml
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai HDPE M0283 1000ml

  • Mã sản phẩm: M0283
  • Thể tích: 1000ml
  • Trọng lượng: 90g
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai HDPE M0284 1000ml

  • Mã sản phẩm: M0284
  • Thể tích: 1000ml
  • Trọng lượng: 100g
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai HDPE M0285 1000ml

  • Mã sản phẩm: M0285
  • Thể tích: 1000ml
  • Trọng lượng: 110g
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa HDPE 1000ml N0016

  • Mã sản phẩm: N0016
  • Thể tích: 1000ml
  • Trọng lượng: 108g
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa HDPE 1000ml N0019

  • Mã sản phẩm: N0019
  • Thể tích: 1000ml
  • Trọng lượng: 108g
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

Showing 1–15 of 17 items

0903906220