Lọc
Sort by

Hiển thị

trên một trang

 • Chai Nhựa Ø35 PET 120ml Nắp Nhấn CR M0273

  • Mã sản phẩm: M0273
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng trong – xanh dương – xanh lá – nâu
  • Phiên bản: nắp nhấn
  • Dung tích: 120ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø35

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Chai Nhựa Ø35 PET 120ml Nắp Vặn M0363

  • Mã sản phẩm: M0363
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – nâu – xanh dương – xanh lá
  • Phiên bản: nắp vặn
  • Dung tích: 120 ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø35

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Chai Nhựa Ø35 PET 150ml Nắp Nhấn CR M0274

  • Mã sản phẩm: M0274
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng trong – xanh dương – xanh lá – nâu
  • Phiên bản: nắp nhấn
  • Dung tích: 150ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø35

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Chai Nhựa Ø35 PET 150ml Nắp Vặn M0364

  • Mã sản phẩm: M0364
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – nâu – xanh dương – xanh lá
  • Phiên bản: nắp vặn
  • Dung tích: 150 ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø35

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Chai Nhựa Ø42 PET 250ml Nắp Nhấn CR M0275

  • Mã sản phẩm: M0275
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng trong – xanh dương – xanh lá – nâu
  • Phiên bản: nắp nhấn
  • Dung tích: 250ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø42

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Chai Nhựa Ø42 PET 250ml Nắp Vặn M0365

  • Mã sản phẩm: M0365
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – nâu – xanh dương – xanh lá
  • Phiên bản: nắp vặn
  • Dung tích: 250 ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø42

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Chai Nhựa Ø42 PET 300ml Nắp Nhấn CR M0276

  • Mã sản phẩm: M0276
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng trong – xanh dương – xanh lá – nâu
  • Phiên bản: nắp nhấn
  • Dung tích: 300ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø42

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Chai Nhựa Ø42 PET 300ml Nắp Vặn M0366

  • Mã sản phẩm: M0366
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – nâu – xanh dương – xanh lá
  • Phiên bản: nắp vặn
  • Dung tích: 300 ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø42

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Lọ Nhựa PP 6DR (20ml) M0641 Nắp Cài Có In

  • Mã sản phẩm: M0641
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Màu sắc: xanh dương
  • Phiên bản: nắp cài có in
  • Dung tích: 20ml
  • Trọng lượng: 4.8 gram

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Lọ Nhựa PP 6DR (20ml) M0647 Nắp Cài Không In

  • Mã sản phẩm: M0647
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Màu sắc: xanh dương
  • Phiên bản: nắp cài không in
  • Dung tích: 20ml
  • Trọng lượng: 4.8 gram

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Lọ Nhựa PP 8DR (30ml) M0642 Nắp Cài Có In

  • Mã sản phẩm: M0642
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Màu sắc: cam
  • Phiên bản: nắp cài có in
  • Dung tích: 30ml
  • Trọng lượng: 6.3 gram

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Lọ Nhựa PP 8DR (30ml) M0648 Nắp Cài Không In

  • Mã sản phẩm: M0648
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Màu sắc: cam
  • Phiên bản: nắp cài không in
  • Dung tích: 30ml
  • Trọng lượng: 6.3 gram

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Chai Nhựa Ø30 HDPE 45ml_Nắp nhấn CR M0358

  • Mã sản phẩm: M0358
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng
  • Phiên bản: nắp nhấn
  • Dung tích: 45ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø30

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Lọ Nhựa PP 13DR (50ml) M0643 Nắp Cài Có In

  • Mã sản phẩm: M0643
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Màu sắc: xanh lá
  • Phiên bản: nắp cài có in
  • Dung tích: 50ml
  • Trọng lượng: 8.7 gram

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Lọ Nhựa PP 13DR (50ml) M0649 Nắp Cài Không In

  • Mã sản phẩm: M0649
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Màu sắc: xanh lá
  • Phiên bản: nắp cài không in
  • Dung tích: 50ml
  • Trọng lượng: 8.7 gram

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Lọ Nhựa PP 16DR (60ml) M0644 Nắp Cài Có In

  • Mã sản phẩm: M0644
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Màu sắc: xanh dương
  • Phiên bản: nắp cài có in
  • Dung tích: 60ml
  • Trọng lượng: 9.6 gram

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Lọ Nhựa PP 16DR (60ml) M0650 Nắp Cài Không In

  • Mã sản phẩm: M0650
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Màu sắc: xanh dương
  • Phiên bản: nắp cài không in
  • Dung tích: 60ml
  • Trọng lượng: 9.6 gram

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Chai Nhựa Ø26 HDPE 80ml_Nắp nhấn CR M0360

  • Mã sản phẩm: M0360
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng
  • Dung tích: 80ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø26

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø35 HDPE 100ml_Nắp nhấn CR M0331

  • Mã sản phẩm: M0331
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng
  • Phiên bản: nắp nhấn
  • Dung tích: 100ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø35

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø35 HDPE 120ml_Nắp nhấn CR M0332

  • Mã sản phẩm: M0332
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng
  • Phiên bản: Nắp nhấn
  • Dung tích: 120ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø35

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Lọ Nhựa PP 30DR (120 ml) M0645 Nắp Cài Có In

  • Mã sản phẩm: M0645
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Màu sắc: tím
  • Phiên bản: nắp cài có in
  • Dung tích: 120ml
  • Trọng lượng: 13.9 gram

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Lọ Nhựa PP 30DR (120 ml) M0651 Nắp Cài Không In

  • Mã sản phẩm: M0651
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Màu sắc: tím
  • Phiên bản: nắp cài không in
  • Dung tích: 120ml
  • Trọng lượng: 13.9 gram

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Lọ Nhựa PP 40DR (160ml) M0646 Nắp Cài Có In

  • Mã sản phẩm: M0646
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Màu sắc: đỏ
  • Phiên bản: nắp cài có in
  • Dung tích: 160ml
  • Trọng lượng: 17.8 gram

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Lọ Nhựa PP 40DR (160ml) M0652 Nắp Cài Không In

  • Mã sản phẩm: M0652
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Màu sắc: đỏ
  • Phiên bản: nắp cài không in
  • Dung tích: 160ml
  • Trọng lượng: 17.8 gram

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Chai Nhựa Ø35 HDPE 150ml_Nắp nhấn CR M0333

  • Mã sản phẩm: M0333
  • Dung tích: 150ml
  • Màu sắc: trắng
  • Phiên bản: nắp nhấn
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Đường kính miệng ngoài: Ø35

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø35 HDPE 170ml_Nắp nhấn CR M0334

  • Mã sản phẩm: M0334
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng
  • Phiên bản: nắp nhấn
  • Dung tích: 170ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø35

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø42 HDPE 225ml_Nắp nhấn CR M0336

  • Mã sản phẩm: M0336
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng
  • Phiên bản: nắp nhấn
  • Dung tích: 225ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø42

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø42 HDPE 225ml_Nắp vặn M0335

  • Mã sản phẩm: M0335
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng
  • Phiên bản: nắp vặn
  • Dung tích: 225ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø42

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø42 HDPE 250ml_Nắp nhấn CR M0361

  • Mã sản phẩm: M0361
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng
  • Dung tích: 250ml
  • Đườnng kính miệng ngoài: Ø42

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø42 HDPE 300ml_Nắp nhấn CR M0337

  • Mã sản phẩm: M0337
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng
  • Phiên bản: nắp nhấn
  • Dung tích: 300ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø42

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

Showing 1–30 of 88 items

0903906220