Lọc
Sort by

Hiển thị

trên một trang

 • Chai Nhựa Ø30 HDPE 45ml_Nắp nhấn CR M0358

  • Mã sản phẩm: M0358
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng
  • Phiên bản: nắp nhấn
  • Dung tích: 45ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø30

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø26 HDPE 80ml_Nắp nhấn CR M0360

  • Mã sản phẩm: M0360
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng
  • Dung tích: 80ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø26

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø35 HDPE 100ml_Nắp nhấn CR M0331

  • Mã sản phẩm: M0331
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng
  • Phiên bản: nắp nhấn
  • Dung tích: 100ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø35

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø35 HDPE 120ml_Nắp nhấn CR M0332

  • Mã sản phẩm: M0332
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng
  • Phiên bản: Nắp nhấn
  • Dung tích: 120ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø35

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø35 HDPE 150ml_Nắp nhấn CR M0333

  • Mã sản phẩm: M0333
  • Dung tích: 150ml
  • Màu sắc: trắng
  • Phiên bản: nắp nhấn
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Đường kính miệng ngoài: Ø35

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø35 HDPE 170ml_Nắp nhấn CR M0334

  • Mã sản phẩm: M0334
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng
  • Phiên bản: nắp nhấn
  • Dung tích: 170ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø35

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø42 HDPE 225ml_Nắp nhấn CR M0336

  • Mã sản phẩm: M0336
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng
  • Phiên bản: nắp nhấn
  • Dung tích: 225ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø42

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø42 HDPE 225ml_Nắp vặn M0335

  • Mã sản phẩm: M0335
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng
  • Phiên bản: nắp vặn
  • Dung tích: 225ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø42

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø42 HDPE 250ml_Nắp nhấn CR M0361

  • Mã sản phẩm: M0361
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng
  • Dung tích: 250ml
  • Đườnng kính miệng ngoài: Ø42

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø42 HDPE 300ml_Nắp nhấn CR M0337

  • Mã sản phẩm: M0337
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng
  • Phiên bản: nắp nhấn
  • Dung tích: 300ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø42

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø42 HDPE 300ml_Nắp vặn M0338

  • Mã sản phẩm: M0338
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng
  • Phiên bản: nắp vặn
  • Dung tích: 300ml
  • Đướng kính miệng ngoài: Ø42

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø46 HDPE 1100ml M0299

  • Mã sản phẩm: M0299
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng sữa
  • Dung tích: 1100ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø46

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhựa Ø46 HDPE 1300ml M0300

  • Mã sản phẩm: M0300
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng sữa
  • Dung tích: 1300ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø46

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai đựng Siro Ø18 HDPE 15ml M0302

  • Mã sản phẩm: M0302
  • Chất liệu: HDPE
  • Màu sắc: trắng
  • Dung tích: 15ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø18

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai đựng Siro Ø18 HDPE 30ml M0303

  • Mã sản phẩm: M0303
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng
  • Dung tích: 30ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø18

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai đựng Siro Ø24 HDPE 30ml M0304

  • Mã sản phẩm: M0304
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng sữa
  • Phiên bản: nắp garanti
  • Dung tích: 30ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø24

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai siro Ø24 HDPE nắp garanti 70ml M0305

  • Mã sản phẩm: M0305
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Phiên bản: nắp garanti
  • Dung tích: 70ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø24

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Siro Ø24 HDPE nắp garanti 90ml M0306

  • Mã sản phẩm: M0306
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Phiên bản: nắp garanti
  • Dung tích: 90ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø24

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai nhỏ mắt Ø12 LDPE 5ml M0286

  • Mã sản phẩm: M0286
  • Chất liệu: nhựa LDPE
  • Màu sắc: trong mờ
  • Dung tích: 5ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø12

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai nhỏ mắt Ø12 LDPE 10ml M0287

  • Mã sản phẩm: M0287
  • Chất liệu: nhựa LDPE
  • Màu sắc: trong mờ
  • Dung tích: 10ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø12

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai nhỏ mắt Ø9 LDPE 5ml M0288

  • Mã sản phẩm: M0288
  • Chất liệu: nhựa LDPE
  • Màu sắc: trong mờ
  • Dung tích: 5ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø9

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai nhỏ mắt Ø9 LDPE 10ml M0289

  • Mã sản phẩm: M0289
  • Dung tích: 10ml
  • Màu sắc: trong mờ
  • Chất liệu: nhựa LDPE
  • Đường kính miệng ngoài: Ø9

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai nhỏ mắt Ø10 PP 5ml M0290

  • Mã sản phẩm: M0290
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Màu sắc: trắng sữa
  • Dung tích: 5ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø10

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhỏ Mắt Ø10 PP 10ml M0291

  • Mã sản phẩm: M0291
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Màu sắc: trắng sữa
  • Dung tích: 10ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø10

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Nhỏ Mắt Ø10 LDPE 10ml M0292

  • Mã sản phẩm: M0292
  • Chất liệu: nhựa LDPE
  • Màu sắc: trong mờ
  • Dung tích: 10ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø10

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai nhỏ mắt dẹp Ø11 LDPE 10ml M0293

  • Mã sản phẩm: M0293
  • Chất liệu: nhựa LDPE
  • Dung tích: 10ml
  • Hình dáng: dẹp
  • Dung tích: 10ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø11

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai nhỏ mắt Ø12 LDPE garanti 10ml M0294

  • Mã sản phẩm: M0294
  • Chất liệu: nhựa LDPE
  • Màu sắc: trắng trong
  • Dung tích: 10ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø12

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai nhỏ mắt Ø11 LDPE 15ml M0295

  • Mã sản phẩm: M0295
  • Chất liệu: nhựa LDPE
  • Màu sắc: trắng trong
  • Dung tích: 15ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø11

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Đựng Thuốc Sát Trùng Ø11 LDPE 20ml M0313

  • Mã sản phẩm: M0313
  • Chất liệu: nhựa LDPE
  • Màu sắc: vàng
  • Dung tích: 20ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø11

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Đựng Thuốc Sát Trùng Ø18 HDPE 90ml M0314

  • Mã sản phẩm: M0314
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: vàng
  • Dung tích: 90ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø18

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

Showing 1–30 of 40 items

0903906220