Lọc
Sort by

Hiển thị

trên một trang

 • Hũ Nhựa Ø28 HDPE 45ml M0301

  • Mã sản phẩm: M0301
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng
  • Dung tích: 45ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø28

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Hũ Nhựa Ø60 HDPE 250ml M0296

  • Mã sản phẩm: M0296
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng sữa
  • Dung tích: 250ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø60

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Hũ Nhựa Ø72 HDPE 500ml M0297

  • Mã sản phẩm: M0297
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng sữa
  • Dung tích: 500ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø72

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Hũ Nhựa Ø94 HDPE 1200ml M0298

  • Mã sản phẩm: M0298
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng sữa
  • Dung tích: 1200ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø94

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Hũ nhựa Ø50 PET 100ml_ Nắp nhấn CR M0339

  • Mã sản phẩm: M0339
  • Chất liệu: PET
  • Màu sắc: đen – nắp đen
  • Dung tích: 100ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø50

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Hũ nhựa Ø50 PET 100ml_Nắp nhấn CR M0340

  • Mã sản phẩm: M0340
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trong – nắp đen
  • Dung tích: 100ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø50

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Hũ Nhựa Ø50 PET 250ml_Nắp nhấn CR M0341

  • Mã sản phẩm: M0341
  • Dung tích: 250ml
  • Màu sắc: trong – nắp đen
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Đường kính miệng ngoài: Ø50

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Hũ nhựa Ø80 PET 400ml_Nắp nhấn CR M0342

  • Mã sản phẩm: M0342
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trong – nắp đen
  • Dung tích: 400ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø80

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

Showing 1–8 of 9 items

0903906220