Lọc
Sort by

Hiển thị

trên một trang

 • Hũ Nhựa HDPE 250ml M0296

  • Mã sản phẩm: M0296
  • Dung tích: 250ml
  • Màu sắc: trắng sữa
  • Chất liệu: nhựa HDPE

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Hũ Nhựa HDPE 500ml M0297

  • Mã sản phẩm: M0297
  • Dung tích: 500ml
  • Màu sắc: trắng sữa
  • Chất liệu: nhựa HDPE

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Hũ Nhựa HDPE 1200ml M0298

  • Mã sản phẩm: M0298
  • Dung tích: 1200ml
  • Màu sắc: trắng sữa
  • Chất liệu: nhự HDPE

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Hũ Nhựa PET 100ml_Nắp Nhấn CR M0339

  • Mã sản phẩm: M0339
  • Dung tích: 100ml
  • Chất liệu PET
  • Màu sắc: đen – nắp đen

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Hũ Nhựa PET 100ml_Nắp Nhấn CR M0340

  • Mã sản phẩm: M0340
  • Dung tích: 100ml
  • Màu sắc: trong – nắp đen
  • Chất liệu: nhựa PET

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Hũ Nhựa PET 250ml_Nắp Nhấn CR M0341

  • Mã sản phẩm: M0341
  • Dung tích: 250ml
  • Màu sắc: trong – nắp đen
  • Chất liệu: nhựa PET

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Hũ Nhựa PET 400ml_Nắp Nhấn CR M0342

  • Mã sản phẩm: M0342
  • Dung tích: 400ml
  • Màu sắc: trong – nắp đen
  • Chất liệu: nhựa PET

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Hũ Nhựa PET 550ml_Nắp Nhấn CR M0343

  • Mã sản phẩm: M0343
  • Dung tích: 550ml
  • Màu sắc: trong – nắp đen
  • Chất liệu: nhựa PET

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

Hiển thị tất cả các mục

0903906220