Lọc
Sort by

Hiển thị

trên một trang

 • Chai đựng Siro Ø18 HDPE 15ml M0302

  • Mã sản phẩm: M0302
  • Chất liệu: HDPE
  • Màu sắc: trắng
  • Dung tích: 15ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø18

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai đựng Siro Ø18 HDPE 30ml M0303

  • Mã sản phẩm: M0303
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng
  • Dung tích: 30ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø18

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai đựng Siro Ø24 HDPE 30ml M0304

  • Mã sản phẩm: M0304
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng sữa
  • Phiên bản: nắp garanti
  • Dung tích: 30ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø24

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai siro Ø24 HDPE nắp garanti 70ml M0305

  • Mã sản phẩm: M0305
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Phiên bản: nắp garanti
  • Dung tích: 70ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø24

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai Siro Ø24 HDPE nắp garanti 90ml M0306

  • Mã sản phẩm: M0306
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Phiên bản: nắp garanti
  • Dung tích: 90ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø24

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai nhỏ mắt Ø12 LDPE 5ml M0286

  • Mã sản phẩm: M0286
  • Chất liệu: nhựa LDPE
  • Màu sắc: trong mờ
  • Dung tích: 5ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø12

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai nhỏ mắt Ø12 LDPE 10ml M0287

  • Mã sản phẩm: M0287
  • Chất liệu: nhựa LDPE
  • Màu sắc: trong mờ
  • Dung tích: 10ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø12

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai nhỏ mắt Ø9 LDPE 5ml M0288

  • Mã sản phẩm: M0288
  • Chất liệu: nhựa LDPE
  • Màu sắc: trong mờ
  • Dung tích: 5ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø9

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

Showing 49–56 of 89 items

0903906220