Lọc
Sort by

Hiển thị

trên một trang

 • Nắp Nhựa Ø30 Nhấn CR M0588

  • Mã sản phẩm: M0588
  • Kích thước: Ø30 x 16.3 mm
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Nắp Nhựa Ø37 Nhấn CR M0579

  • Mã sản phẩm: M0579
  • Kích thước: Ø37 x 16.28 mm
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Nắp Nhựa Ø43 Nhấn CR M0578

  • Mã sản phẩm: M0578
  • Kích thước: Ø43 x 15 mm
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Nắp Nhựa Ø62.5 Nhấn CR M0580

  • Mã sản phẩm: M0580
  • Kích thước: Ø62.5 x 21.04 mm
  • Màu sắc: đen

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Nắp Nhựa Nhấn CR M0581

  • Mã sản phẩm: M0580
  • Kích thước: Ø80 x 25 mm
  • Màu sắc: đen

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Nắp Nhựa Ø97 Vặn M0586

  • Mã sản phẩm: M0586
  • Kích thước: Ø97 x 15.5 mm
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Nắp Nhựa Vặn M0587

  • Mã sản phẩm: M0587
  • Kích thước: Ø70 x 15.6 mm
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Nắp Nhựa Vặn M0589 Có Khía

  • Mã sản phẩm: M0589
  • Kích thước: Ø60 x 17.3 mm
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Nắp Nhựa Vặn M0582

  • Mã sản phẩm: M0582
  • Kích thước: : Ø43 x 11 mm
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Nắp Nhựa Vặn M0584

  • Mã sản phẩm: M0584
  • Kích thước: Ø47 x 12.75 mm
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Nắp Nhựa Chai Siro M0583

  • Mã sản phẩm: M0583
  • Kích thước: Ø20 x 11.6 mm
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Nắp Nhựa Ø32 Chai Siro M0595 Có Garanti

  • Mã sản phẩm: M0595
  • Kích thước: Ø31.7 x 24.5 mm
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Nắp Nhấn 48mm M0007

  • Mã sản phẩm: M0007
  • Kích thước: Ø57.3 x 15.4 mm
  • Màu sắc: trắng – đen

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Nắp Vặn 48mm M0008

  • Mã sản phẩm: M0008
  • Kích thước: Ø56.4 x 15.3mm
  • Màu sắc: trắng – đen – trong

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

  /64
 • Nắp Nhấn 78mm M0080

  • Mã sản phẩm: M0080
  • Kích thước: Ø85 x 21 mm
  • Màu sắc: trắng – đen

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

Showing 1–15 of 16 items

0903906220