Sản phẩm

Showing 1–24 of 535 items

Lọc
Sort by

Hiển thị

trên một trang

 • Chai Nhựa Ø35 PET 120ml Nắp Nhấn CR M0273

  • Mã sản phẩm: M0273
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng trong – xanh dương – xanh lá – nâu
  • Phiên bản: nắp nhấn
  • Dung tích: 120ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø35

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Chai Nhựa Ø35 PET 120ml Nắp Vặn M0363

  • Mã sản phẩm: M0363
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – nâu – xanh dương – xanh lá
  • Phiên bản: nắp vặn
  • Dung tích: 120 ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø35

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Chai Nhựa Ø35 PET 150ml Nắp Nhấn CR M0274

  • Mã sản phẩm: M0274
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng trong – xanh dương – xanh lá – nâu
  • Phiên bản: nắp nhấn
  • Dung tích: 150ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø35

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Chai Nhựa Ø35 PET 150ml Nắp Vặn M0364

  • Mã sản phẩm: M0364
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – nâu – xanh dương – xanh lá
  • Phiên bản: nắp vặn
  • Dung tích: 150 ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø35

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Chai Nhựa Ø42 PET 250ml Nắp Nhấn CR M0275

  • Mã sản phẩm: M0275
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng trong – xanh dương – xanh lá – nâu
  • Phiên bản: nắp nhấn
  • Dung tích: 250ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø42

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Chai Nhựa Ø42 PET 250ml Nắp Vặn M0365

  • Mã sản phẩm: M0365
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – nâu – xanh dương – xanh lá
  • Phiên bản: nắp vặn
  • Dung tích: 250 ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø42

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Chai Nhựa Ø42 PET 300ml Nắp Nhấn CR M0276

  • Mã sản phẩm: M0276
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng trong – xanh dương – xanh lá – nâu
  • Phiên bản: nắp nhấn
  • Dung tích: 300ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø42

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Chai Nhựa Ø42 PET 300ml Nắp Vặn M0366

  • Mã sản phẩm: M0366
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trắng – nâu – xanh dương – xanh lá
  • Phiên bản: nắp vặn
  • Dung tích: 300 ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø42

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Lọ Nhựa PP 6DR (20ml) M0641 Nắp Cài Có In

  • Mã sản phẩm: M0641
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Màu sắc: xanh dương
  • Phiên bản: nắp cài có in
  • Dung tích: 20ml
  • Trọng lượng: 4.8 gram

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Lọ Nhựa PP 6DR (20ml) M0647 Nắp Cài Không In

  • Mã sản phẩm: M0647
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Màu sắc: xanh dương
  • Phiên bản: nắp cài không in
  • Dung tích: 20ml
  • Trọng lượng: 4.8 gram

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Lọ Nhựa PP 8DR (30ml) M0642 Nắp Cài Có In

  • Mã sản phẩm: M0642
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Màu sắc: cam
  • Phiên bản: nắp cài có in
  • Dung tích: 30ml
  • Trọng lượng: 6.3 gram

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Lọ Nhựa PP 8DR (30ml) M0648 Nắp Cài Không In

  • Mã sản phẩm: M0648
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Màu sắc: cam
  • Phiên bản: nắp cài không in
  • Dung tích: 30ml
  • Trọng lượng: 6.3 gram

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Nắp Nhựa Ø30 Nhấn CR M0588

  • Mã sản phẩm: M0588
  • Kích thước: Ø30 x 16.3 mm
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Nắp Nhựa Ø37 Nhấn CR M0579

  • Mã sản phẩm: M0579
  • Kích thước: Ø37 x 16.28 mm
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Nắp Nhựa Ø43 Nhấn CR M0578

  • Mã sản phẩm: M0578
  • Kích thước: Ø43 x 15 mm
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Nắp Nhựa Ø62.5 Nhấn CR M0580

  • Mã sản phẩm: M0580
  • Kích thước: Ø62.5 x 21.04 mm
  • Màu sắc: đen

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Chai Nhựa Ø30 HDPE 45ml_Nắp nhấn CR M0358

  • Mã sản phẩm: M0358
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng
  • Phiên bản: nắp nhấn
  • Dung tích: 45ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø30

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Lọ Nhựa PP 13DR (50ml) M0643 Nắp Cài Có In

  • Mã sản phẩm: M0643
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Màu sắc: xanh lá
  • Phiên bản: nắp cài có in
  • Dung tích: 50ml
  • Trọng lượng: 8.7 gram

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Lọ Nhựa PP 13DR (50ml) M0649 Nắp Cài Không In

  • Mã sản phẩm: M0649
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Màu sắc: xanh lá
  • Phiên bản: nắp cài không in
  • Dung tích: 50ml
  • Trọng lượng: 8.7 gram

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Lọ Nhựa PP 16DR (60ml) M0644 Nắp Cài Có In

  • Mã sản phẩm: M0644
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Màu sắc: xanh dương
  • Phiên bản: nắp cài có in
  • Dung tích: 60ml
  • Trọng lượng: 9.6 gram

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Lọ Nhựa PP 16DR (60ml) M0650 Nắp Cài Không In

  • Mã sản phẩm: M0650
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Màu sắc: xanh dương
  • Phiên bản: nắp cài không in
  • Dung tích: 60ml
  • Trọng lượng: 9.6 gram

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Nắp Nhựa Nhấn CR M0581

  • Mã sản phẩm: M0580
  • Kích thước: Ø80 x 25 mm
  • Màu sắc: đen

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Nắp Nhựa Ø97 Vặn M0586

  • Mã sản phẩm: M0586
  • Kích thước: Ø97 x 15.5 mm
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

 • Nắp Nhựa Vặn M0587

  • Mã sản phẩm: M0587
  • Kích thước: Ø70 x 15.6 mm
  • Màu sắc: trắng

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.381.631.

Showing 1–24 of 535 items

0903906220