Sản phẩm

Showing 25–32 of 524 items

Lọc
Sort by

Hiển thị

trên một trang

 • Hũ nhựa Ø50 PET 100ml_Nắp nhấn CR M0340

  • Mã sản phẩm: M0340
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trong – nắp đen
  • Dung tích: 100ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø50

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Hũ Nhựa Ø50 PET 250ml_Nắp nhấn CR M0341

  • Mã sản phẩm: M0341
  • Dung tích: 250ml
  • Màu sắc: trong – nắp đen
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Đường kính miệng ngoài: Ø50

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Hũ nhựa Ø80 PET 400ml_Nắp nhấn CR M0342

  • Mã sản phẩm: M0342
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trong – nắp đen
  • Dung tích: 400ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø80

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Hũ nhựa Ø80 PET 550ml_Nắp nhấn CR M0343

  • Mã sản phẩm: M0343
  • Chất liệu: nhựa PET
  • Màu sắc: trong – nắp đen
  • Dung tích: 550ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø80

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai đựng Siro Ø18 HDPE 15ml M0302

  • Mã sản phẩm: M0302
  • Chất liệu: HDPE
  • Màu sắc: trắng
  • Dung tích: 15ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø18

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai đựng Siro Ø18 HDPE 30ml M0303

  • Mã sản phẩm: M0303
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng
  • Dung tích: 30ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø18

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai đựng Siro Ø24 HDPE 30ml M0304

  • Mã sản phẩm: M0304
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Màu sắc: trắng sữa
  • Phiên bản: nắp garanti
  • Dung tích: 30ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø24

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

 • Chai siro Ø24 HDPE nắp garanti 70ml M0305

  • Mã sản phẩm: M0305
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Phiên bản: nắp garanti
  • Dung tích: 70ml
  • Đường kính miệng ngoài: Ø24

  Để được tư vấn và báo giá chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0938.955.828.

Showing 25–32 of 524 items

0903906220